Blog

Doanh nghiệp gia đình truyền thống hoạt động từ năm 1971.

Sự kiện Nông trại Giáo dục

Tham gia các sự kiện Nông nghiệp Giáo dục để tìm hiểu về nông nghiệp bền vững, kỹ thuật canh tác và cách trồng thực phẩm của riêng bạn.

Bí quyết & Hỗ trợ cho Lối sống Thân thiện với Môi trường

Kết nối với cộng đồng những người có cùng chí hướng và học hỏi từ kinh nghiệm của họ.

Mission & Values

Nông nghiệp Hữu cơ & Bền vững: Giải pháp cho Tương lai Nông nghiệp

Khám phá thế giới của Nông nghiệp Hữu cơ và Bền vững, nơi thiên nhiên và con người hòa quyện để mang đến nguồn thực phẩm an toàn, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững cho thế hệ tương lai.

Cung cấp Thị trường Địa phương

Hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp địa phương bằng cách mua sắm tại các chợ địa phương. Tìm kiếm các sản phẩm tươi ngon, thủ công mỹ nghệ và nhiều hơn nữa, tất cả đều được sản xuất tại địa phương.

 Cung cấp Thị trường Địa phương

Thưởng thức thực phẩm tươi ngon, hỗ trợ cộng đồng và thúc đẩy nền kinh tế địa phương bằng cách mua sắm tại các chợ địa phương!

Mua sắm Địa phương

Thưởng thức thực phẩm tươi ngon, hỗ trợ cộng đồng và bảo vệ môi trường bằng cách mua sắm tại các chợ địa phương!

Liên Hệ Ngay

Divi Organic Farm

Vitae consequat augue. Vivamus eget dolor vel quam condimentum sodales in bibendum odio urna sit amet.
Contact

(255) 352-6258

1234 Divi St. #1000, San Francisco, CA 94220
Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.